• Dnes je Streda, 18. Máj 2022
Pracovná doba:
Po - Pia 6:30 - 16:30

Všeobecné informácie

Pod pojmom Kontrola originality sa rozumie kontrola originality a zhodnosti vozidla vykonávaná meraním a nedeštruktívnym skúmaním zameraná na zisťovanie stôp neoprávneného vonkajšieho zásahu do identifikátorov vozidla, do konštrukcie vozidla alebo do dokladov vozidla.

Kontrolou originality sa kontrolujú identifikátory vozidla, ktorými sú výrobcom pridelené identifikačné číslo vozidla VIN a iné označenia vozidla, a jeho komponenty určujúce identitu vozidla s dokladmi vozidla, ich originalita a pravosť, ako aj vyhodnotenie údajov v príslušných informačných systémoch. Kontrola originality na pracovisku kontroly originality sa vykonáva podľa jednotlivých druhov kontrol v rozsahu kontrolných úkonov ustanovených zákonom č. 106/2018 Z.z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke

Druhy kontroly originality:

 • kontrola originality základná,
 • kontrola originality skrátená,
 • kontrola originality administratívna,
 • kontrola originality opakovaná,
 • kontrola originality evidenčná.

Naše pracovisko kontroly originality ma oprávnenie (pre Prešovský kraj) na prideľovanie náhradného identifikačného čísla vozidla - VIN


STK s.r.o. Prešov v spolupráci s firmou IRIS IDENT s.r.o. Banská Bystrica (www.ko.sk) otvorila v Prešove expertnú stanicu kontroly originality motorových vozidiel. Pri kontrole vozidiel používa unikátnu, nedeštruktívnu technológiu VINTEST, ktorou sa minimalizuje subjektívny náhľad kontrolujúceho. Táto technológia zvyšuje istotu správnosti nameraných výsledkov prakticky na úroveň deštruktívnej skúšky vykonávanej kriminalistickými expertmi. VINTEST je unikátnou patentovanou technológiou, ktorá slúži najmä na:

1. digitálnu diagnostiku jednotlivých znakov vyrazeného VIN čísla

 • zaplnenie starého a vyrazenie nového znaku
 • prerazenie pôvodného znaku iným
 • stopy tepelného spracovania
 • mechanické zásahy

2. odhalenie skrytých opráv po haváriách

 • Na základe nameraných údajov a zistených skutočností sa vozidlo lustruje v pátracích evidenciách a v prípade záujmu sa preveruje jeho pôvod v zahraničí.

Kontrola originality vozidla technológiou VINTEST slúži:

1. Kupujúcemu

 • eliminuje riziko zakúpenia zmanipulovaného alebo poškodeného vozidla
 • chráni investíciu do vozidla
 • vystavený Odborný posudok s kvalifikáciou "A" zaručuje 100% finančnú garanciu za výsledok kontroly

2. Predávajúcemu

 • jedine priaznivý Odborný posudok zaručuje maximálne zhodnotenie vozidla a jeho bezproblémový predaj
 • zjavne zatraktívni vozidlo pre kupujúceho

3. Autobazárom

 • pomôže pri získaní dôveryhodnosti a zvyšovaní návštevnosti
 • odbremení každodennú činnosť od nepríjemných sporov

4. Poisťovacím spoločnostiam

 • rapídne znižuje straty z poisťovacích podvodov
 • spôsobuje migráciu podvodníkov do iných spoločností

5. Leasingovým spoločnostiam

 • znižuje riziko podvodov, chráni financie
 • stabilizuje postavenie na trhu s jazdenými vozidlami