• Dnes je Streda, 12. Jún 2024

Pracovná doba STK:
Po. - Pia.  6:30 - 16:00

Str.  6:30 - 18:00
Pracovná doba KO:
Po. - Pia.  6:30 - 15:00

Povinne doklady a výbava

Nezabudnite na povinnú výbavu svojho vozidla

 • kompletná autolekárnička (motolekárnička)
 • skontrolujte si vonkajšie osvetlenie vozidla (obrysové svetlá, stretávacie svetlá, diaľkové svetlá, svetlá do hmly, smerové svetlá a spätné svetlá),
 • skontrolujte funkčnosť znižovania predných svetlometov (pri zasvietení stretávacími
 • svetlometmi na kolmú stenu, a použití funkcie na znižovanie sklonu svetlometov, by ste mali pozorovať viditeľné zníženie lúča svetlometov – po vrátení ovládača do polohy „0“ by sa lúč svetla mal vrátiť do pôvodnej polohy),
 • kontrola bŕzd (vozidlo pri stlačení brzdového pedála viditeľne spomaľuje, nevybočuje pri brzdení z priameho smeru, brzdový pedál je dostatočne tvrdý, pri brzdení sa neozýva žiadny škripot alebo piskot z bŕzd, parkovacia brzda udrží vozidlo aj na svahu bez problémov),
 • kontrola prednej nápravy a riadenia,
 • kontrola pneumatík (predpísaná hĺbka dezénu je minimálne 1,6 mm),
 • zasklenie vozidla (prasknuté predné sklo, na prednom skle a predných bočných sklách nesmú byť umiestnené tieniace fólie).

Technickú kontrolu nie je možné vykonať

 • Ak nepredložíte ustanovené doklady.
 • Ak nemožno naštartovať motor.
 • Ak vozidlo má zjavne neúplné výfukové potrubie.
 • Ak je zistený zjavný únik prevádzkových médií.
 • Ak má vozidlo poruchu na plynovom zariadení.

Povinná výbava motorového vozidla kategórie M1 a N1:

homologizovaný prenosný výstražný trojuholník, bezpečnostný reflexný odev (napríklad vesta, overal, nohavice, bunda alebo pláštenka), bezpečnostný reflexný odev sa umiestňuje v dosahu zo sedadla vodiča vozidla, náhradné koleso (disk s pneumatikou) predpísaného druhu a rozmeru, kľúč na matice alebo na skrutky kolies a príručný zdvihák, autolekárnička.

Pozn.: Povinná výbava podľa odseku 3 a 4 sa nevzťahuje na vozidlá, ktoré majú vybavené všetky kolesá pneumatikami zvláštnej konštrukcie umožňujúcej dočasné použitie po defekte s indikáciou defektu v ktorejkoľvek z pneumatík a vozidlá, ktoré sú vybavené prostriedkami na bezdemontážnu opravu poškodenej pneumatiky umožňujúcej dočasné použitie.

Povinná výbava motorového vozidla kategórie M2, M3, N2, N3, T, C a PS:

homologizovaný prenosný výstražný trojuholník, autolekárnička, bezpečnostný reflexný odev, umiestňuje sa v dosahu zo sedadla vodiča vozidla, náhradné koleso (disk s pneumatikou) predpísaného druhu a rozmeru, jazdná súprava zložená z ťahača a prípojného vozidla môže mať pri rovnakých rozmeroch pneumatík a pri rovnakom vyhotovení kolies jedno spoločné náhradné koleso, to sa nevzťahuje na pneumatiky pre núdzový dojazd, ak pri schválení nie je určené inak, náhradné koleso musí byť v držiaku počas prevádzky v cestnej premávke riadne pripevnené,

spolu s náhradným kolesom (diskom a pneumatikou) povinnou výbavou musí byť aj kľúč na matice alebo na skrutky kolies a príručný zdvihák,

pre kategóriu M2 a M3 s počtom do 22 miest na sedenie okrem miesta pre vodiča je jeden alebo viac hasiacich prístrojov, ktorých celková hmotnosť náplní je najmenej 6 kg,

pre kategóriu M2 a M3 s počtom nad 22 miest na sedenie okrem miesta pre vodiča je jeden alebo viac hasiacich prístrojov, ktorých celková hmotnosť náplní je najmenej 12 kg,

pre kategóriu N2, N3, T, C a PS okrem nosičov pracovných adaptérov odvodených od kategórie L7e je jeden alebo viac hasiacich prístrojov, ktorých celková hmotnosť náplní je najmenej 6 kg, pre kategóriu M a N používané na zdravotnícku záchrannú službu, banskú záchrannú službu a poruchovú službu plynárenských zariadení je jeden alebo viac hasiacich prístrojov, ktorých celková hmotnosť náplne je najmenej 1,3 kg, pre kategóriu N3 snehové reťaze svojimi rozmermi určené aspoň pre jednu z hnacích náprav v čase od 15. novembra do 31. marca.

Povinnou výbavou motorového vozidla s najväčšou technicky prípustnou celkovou hmotnosťou prevyšujúcou 3,5 t a prípojného vozidla s najväčšou technicky prípustnou celkovou hmotnosťou prevyšujúcou 750 kg je najmenej jeden zakladací klin, ktorý účinne zabezpečí vozidlo proti samovoľnému pohybu a je ľahko prístupný, bezpečný a spoľahlivo upevnený. Pri motorovom vozidle a prípojnom vozidle s tromi a viacerými nápravami, jednonápravovom prívese s najväčšou technicky prípustnou celkovou hmotnosťou prevyšujúcou 750 kg a návese sú najmenej dva zakladacie kliny.

Náhradné koleso spolu s kľúčom na matice a príručným zdvihákom sa nevzťahuje na:

vozidlá, ktoré majú vybavené všetky kolesá pneumatikami zvláštnej konštrukcie umožňujúcej dočasné použitie po defekte s indikáciou defektu v ktorejkoľvek z pneumatík,

vozidlá, ktoré sú vybavené prostriedkami na bezdemontážnu opravu poškodenej pneumatiky umožňujúcej dočasné použitie,pri vozidlách kategórie M2, M3, N2 a N3 vybavenie

prostriedkami na bezdemontážnu opravu môže byť nahradené zmluvným vzťahom, na základe ktorého je zabezpečená oprava poškodenej pneumatiky nepretržite na celom území

Slovenskej republiky, mestské autobusy, nákladné vozidlá špeciálne, špeciálne vozidlá, ktoré sú prevádzkované na obmedzenom území v operatívnom dosahu servisných služieb svojho prevádzkovateľa.

Povinná výbava motocykla kategórie L3e, L4e, L5e a L7e:

Motolekárnička pre kategóriu motorových vozidiel L3e až L5e a L7e.

Povinná výbava prípojných vozidiel kategórie O2:

Náhradné koleso s diskom a s pneumatikou predpísaného druhu a rozmeru; jazdná súprava zložená z ťahača a prípojného vozidla môže mať pri rovnakých rozmeroch pneumatík a pri rovnakom vyhotovení kolies jedno spoločné náhradné koleso,

Jeden zakladací klin pri prípojnom vozidle s mc > 750 kg, pri prípojnom vozidle s troma a viacerými nápravami, jednonápravovom prívese s mc > 750 kg a návese sú najmenej dva zakladacie kliny.

Pozn.: Náhradné koleso s diskom a pneumatikou sa nevzťahuje na vozidlá s prostriedkami na bezdemontážnu opravu defektu a prevádzkovateľov vozidiel, ktorý majú zmluvne zabezpečenú nepretržitú možnosť opravy poškodenej pneumatiky v SR.

Vozidlá kategórie O musia byť na zadnej časti karosérie, ak to konštrukcia vozidla dovoľuje, v ľavej polovici povinne vybavené označením s vyznačenou najvyššou povolenou rýchlosťou vozidla zaokrúhlenou na najbližšie nižšie celé číslo deliteľné piatimi.

Vozidlá kategórie O1 a O2 dlhšie než 8 m (vrátane oja) musia byť povinne vybavené zadnou označovacou tabuľkou pre dlhé vozidlá podľa predpisu EHK 70.

Vozidlá kategórie O s najväčšou konštrukčnou rýchlosťou neprevyšujúcou 40 km/h musia byť vybavené zadnou označovacou tabuľkou pre pomalé vozidlá a ich prípojné vozidlá podľa predpisu EHK č. 69.