• Dnes je Streda, 30. November 2022
Pracovná doba:
Po - Pia 6:30 - 16:30

Cenník TK

STK s.r.o. Prešov, Strojnícka 9, 080 06 Prešov

zap. v OR OS Prešov, oddiel: Sro, vl.č. 11107/P

IČO: 36 454 851
DIČ: 2020011444
IČ DPH: SK2020011444

Kontakt

tel/fax: +421 51 7764 183

Konateľ

Majirský Ján
+421 908 629 037

Konateľ

CENNIK TECHNICKÝCH KONTROL a súvisiacich služieb platný od 01.06.2022

p.č.
Typ kontroly
jedn.cena bez DPH v €
jedn.cena s DPH v €
1.
Jednostopé mot.vozidlá, troj. a štvorkolesové do 50
cm3
20,83
25,00
2.
Jednostopé mot.vozidlá, troj. a štvorkolesové nad 50
cm3
29,17
35,00
3.
osobné, dodávkové a nákladné motorové vozidlá s
celkovou hmotnosťou do 3,5 t,
33,33
40,00
4.
osobné, dodávkové a nákladné motorové vozidlá s
celkovou hmotnosťou do 3,5 t na pohon plyn
40,00
48,00
5.
vozidlá dovezené z 3. krajín so zapísaním výnimiek
166,66 200,00
6.
ľahké pripojné vozidlá do 0,75 t celkovej hmotnosti
20,83
25,00
7.
nákladné a špec. Motorové vozidlá, autobusy, ťahače
50,00
60,00
8.
prípojné vozidlá nad 0,75 t celkovej hmotnosti
33,33
40,00
9.
traktory
50,00
60,00
10.
kontrola na vydanie prepravného povolenia (ECMT) -
nákladné vozidlá a ťahače
83,33
100,00
11.
kontrola na vydanie prepravného povolenia (ECMT) - prípojné vozidlá za nákladné vozidlá a ťahače
50,00
60,00
12.
opakované a zvlášne kontroly jednostopých vozidiel, osobných, dodávkových , nákladných do 3,5 t a
prípojných do 0,75 t celk.hmotnosti
16,67
20,00
13
opakované a zvlášne kontroly nákladných, špec.
vozidiel, autobusov, ťahačov, traktorov a prípojných nad 0,75 t celk.hmotnosti
20,83
25,00
14
motorové vozidlá na prepravu nebezpečných vecí (ADR)
100,00
120,00
15
prípojné vozidlá na prepravu nebezpečných vecí (ADR)
100,00
120,00
16
administratívne kontroly po technickej kontrole na
našom pracovisku
8,33
10,00
17
administratívne kontroly bez predchádzajúcej
techn.kontroly
14,17
17,00
18
vystavenie protokolu resp.jeho opisu
4,17
5,00

v cene kontroly je zahrnuté aj pridelenie osvedčenia o TK