• Dnes je Nedeľa, 14. August 2022
Pracovná doba:
Po - Pia 6:30 - 15:00

O nás

Spoločnosť STK, s.r.o. Prešov s bola založená v roku 1998 a od svojho vzniku prevádzkuje stanicu technickej kontroly (STK), v ktorej vykonáva technické a emisné kontroly cestných motorových vozidiel všetkých kategórií. Koncom roka 2007 sme rozšírili našu činnosť o Kontrolu originality vozidiel všetkých kategórií. Individuálni aj firemní zákazníci u nás nájdu ochotný personál a profesionálne služby.

Vedenie prijalo rozhodnutie zaviesť systém manažérstva proti korupcii. Vytvorilo a implementovalo zásady pre riadenie rizík vzniku korupcie v podmienkach STK. Svoj zámer preukazuje Protikorupčnou politikou, ktorá je záväzná pre všetkých zamestnancov STK, s.r.o. Prešov.

V prípade podozrenia o korupčnom správaní alebo porušovaní prijatých pravidiel, neváhajte nás kontaktovať osobne alebo anonymne na:

Osobne kontaktujte dohľad za dodržiavanie pravidiel: Ján Majirský

alebo E-mail: korupcia@stkpo.sk

alebo Tel.: +421 51 7764 183

alebo poštou do schránky v prevádzke s označením: STK

Objednajte sa online Technickú kontrolu, Eminsú kontrolu

Mimo objednávky vykonávame kontroly Technickej kontroly a Emisnej kontroly podľa poradia.