• |
 • E-mail kontakt

o spoločnosti

 

mimo objednávky vykonávame kontroly TK a EK podľa poradia

 


Vykonávame technické kontroly, emisné kontroly a kontroly originality na osobných, nákladných vozidlách, autobusoch, motocykloch (i s postranným vozíkom) a na dovezených ojazdených vozidlách.
 • pravidelné, opakované a zvláštne kontroly technického stavu vozidiel
 • kontrola technického stavu pred schválením technickej spôsobilosti
 • kontrola technického stavu na vydanie prepravného povolenia (CEMT)
 • administratívne kontroly vozidiel
 • emisné kontroly vozidiel (LPG, benzín, nafta) bez katalyzátora i s riadeným katalyzátorom
 • nastavenie svetiel

 

Vedenie prijalo rozhodnutie zaviesť systém manažérstva proti korupcii. Vytvorilo a implementovalo zásady pre riadenie rizík vzniku korupcie v podmienkach STK. Svoj zámer preukazuje Protikorupčnou politikou, ktorá je záväzná pre všetkých zamestnancov STK, s.r.o. Prešov.

V prípade podozrenia o korupčnom správaní alebo porušovaní prijatých pravidiel, neváhajte nás kontaktovať osobne alebo anonymne na:

Osobne kontaktujte dohľad za dodržiavanie pravidiel: Ján Majirský

alebo E-mail: korupcia@stkpo.sk

alebo Tel.: 00421 51/7764 183

alebo poštou do schránky v prevádzke s označením: STK

https://www.osobnyudaj.sk/informovanie/36454851

Ochrana osobných údajov: 

  Chcete mať stále dobrý pocit z bezpečnej jazdy vo Vašom vozidle?

  Navštívte našu STK - naše viac ako 20 ročné odborné skúsenosti v tejto oblasti Vám radi poskytneme. Patríme medzi moderne vybavené STK na Slovensku.

Pre zákazníkov s väčším vozovým parkom možnosť:

 • osobitných platobných podmienok,
 • technické prehliadky vozidiel aj mimo pracovného času,
 • poradenská činnosť v oblasti technického stavu jednotlivých typov vozidiel aj v mieste sídla zákazníka.